Kinh Doanh

Vietcombank đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid- 19

Theo đó khoản nợ sẽ được Vietcombank xem xét cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến từ các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19 như du lịch, dịch vụ vận tải, nhà hàng, khách sạn...

Tiêu chí đánh giá dựa trên doanh thu, thu nhập của khách hàng sụt giảm làm ảnh hưởng tới khả năng thanh toán đầy đủ và đúng hạn, phương án phục hồi khả thi thể hiện khả năng trả nợ sau khi thực hiện cơ cấu...

Ngoài ra, phần dư nợ được cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ là phần dư nợ gốc và lãi đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến ngày liền kề sau 3 tháng, kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch, theo quy định tại Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước.

Trong ngày 20/3, Vietcombank phổ biến các chỉ đạo của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước qua cầu truyền hình, tập huấn các văn bản hướng dẫn cụ thể tới toàn bộ 111 chi nhánh trên toàn quốc cùng các phòng ban trung tâm liên quan tại Trụ sở chính.

"Vietcombank cam kết chủ động, tiên phong thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước vì mục tiêu chung ổn định tình hình chính trị xã hội và phát triển kinh tế đất nước, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19 tại Việt Nam", đại diện Vietcombank cho biết.

Đây là bước đi tiếp theo trong nhóm các giải pháp hỗ trợ tổng thể đối với khách hàng của Vietcombank chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. Trước đó, ngân hàng này thực hiện giảm lãi suất cho vay đến 1,5% mỗi năm và giảm phí dịch vụ trên 28% cho khách hàng đã thực hiện từ ngày 11/2.