Thời Sự

Chánh thanh tra Bộ Xây dựng bị xem xét kỷ luật

Chiều 5/3, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, ông Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh thanh tra và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh thanh tra "chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng"; làm

Cơ quan kiểm tra nêu rõ, Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các ông, bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó bí thư chi bộ Phòng phòng, chống tham nhũng; Đặng Hải Anh, cán bộ Phòng thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3 đã "vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường".